Ați ținut post?

 Răspunsul halucinant al unei femei la întrebarea: "Aţi ţinut post?" Yell

Află cum e cu "disconfortul pluri-renascentistic umanitar şi continenţa parasinusoidală"...

 

Ce fel de post a ținut această femeie? a) - Post negru; b) - Post ocazional: c) - Post restant.Deocamdată pot să spun că nu este un post ocazional pentru că divulgaritatea umanistică a unui om s-ar putea retușa pe un blastom al nonșalanței nonconformistice întru Jean Calvin… 

Numai că această republistică interumană s-ar putea repudia pe un anumit tronson umanitar.  

Aș vrea ca totul în această zi a unui prohod pe care divinitatea interumană se putea codifica. O împărtășanie pură s-ar putea restructura pe un anumit disconfort pluri-renascentistic umanitar.  

Eu am venit ca să confirm. Sunt într-o urbanistică, într-o cazuistică medicală a unui univers transvers și am luat o sfântă împărtășanie într-un sfictus silvestrus, într-un nonșalant nonconformism asemănător lui Jean Calvin și nu știu dacă dumneavoastră aveți pledoaria ca să îmi oferiți această continență para-sinusoidală pe care niciodată acest univers situs inversus s-ar putea reconstitui.