glosar

Glosar - mai poporal așa

abde - abia, cu greu, anevoie

abrac - hrană de cereale pentru vite

acăstauă - spânzurători

acăța - a agăța

adeag - ajag, argilă

adiazmă - aghiazmă

agaț, acaț - salcâm

aghimant - diamant

aghistină - castană

ai - usturoi

alandala - de-a valma

aldămaș - cinste ce se face în urma unui târg

Comentarii recente