Ați ținut post?

 Răspunsul halucinant al unei femei la întrebarea: "Aţi ţinut post?" Yell

Află cum e cu "disconfortul pluri-renascentistic umanitar şi continenţa parasinusoidală"...

 

Ce fel de post a ținut această femeie? a) - Post negru; b) - Post ocazional: c) - Post restant.Deocamdată pot să spun că nu este un post ocazional pentru că divulgaritatea umanistică a unui om s-ar putea retușa pe un blastom al nonșalanței nonconformistice întru Jean Calvin… 

Numai că această republistică interumană s-ar putea repudia pe un anumit tronson umanitar.  

Aș vrea ca totul în această zi a unui prohod pe care divinitatea interumană se putea codifica. O împărtășanie pură s-ar putea restructura pe un anumit disconfort pluri-renascentistic umanitar.  

Eu am venit ca să confirm. Sunt într-o urbanistică, într-o cazuistică medicală a unui univers transvers și am luat o sfântă împărtășanie într-un sfictus silvestrus, într-un nonșalant nonconformism asemănător lui Jean Calvin și nu știu dacă dumneavoastră aveți pledoaria ca să îmi oferiți această continență para-sinusoidală pe care niciodată acest univers situs inversus s-ar putea reconstitui.

Descâlcirea cuvintelor

 1. - Aţi ţinut post?
 2. - Ăăă... deocamdata pot sa spun că nu este un post "ocazional", pentru că "divulgaritatea" "umanistică" a unui om s-ar putea "retuşa" pe un "blastom" ale "nonşalanţei" "nonconformistice" întru "Jean Calvin". Numai că această "republistică" interumană s-ar putea "repudia" pe un anumit "tronson" umanitar. Aş vrea ca totul, în această zi a unui "prohod" pe care divinitatea interumană se putea codifica o "împărtăşanie" pură, s-ar putea restructura pe un anumit disconfort "plurirenascentistic" umanitar. Eu am venit ca să confirm, sunt într-o "urbanistică", într-o "cazuistică" medicală a unui "univers transvers" şi am luat această "împărtăşanie" într-un "situs inversus", într-un nonşalant "nonconformist" intru Jean Calvin. Şi nu ştiu dacă dumneavoastră aveţi "pledoaria" ca să-mi oferiţi această "continenţă" "parasinusoidală" pe care niciodată acest univers "situs inversus" s-ar putea reconstitui.
 3.  
 4. 1) "ocazional" - care se ivește întâmplător; accidental, de ocazie ◊
 5. 2) "divulgaritatea" - ??? ◊ nu exista în DEX ◊
 6. 3) "umanistic" - aspect al culturii umane în general ◊
 7. 4) "retuşa" - a îndrepta, a corecta, a perfecționa ◊
 8. 4) "blastom" - tumoare canceroasă, neoplasm ◊
 9. 5) "nonşalanţei" - lipsit de grijă; degajat (în comportări); care trădează nonșalanță; leneș ◊
 10. 6) "nonconformistice" - (cel) care nu se conformează normelor, tradițiilor ◊
 11. 7) "Jean Calvin" - teolog si reformator religios francez (1509 – 1564)
 12. 8) "republistică" - ??? ◊ nu exista in DEX
 13. 9) "repudia" - a respinge, a nu mai recunoaște pe cineva sau ceva; a îndepărta, a arunca, a alunga ◊
 14. 10) "tronson" - bucată ruptă din ceva. 2) Parte distinctă dintr-un întreg ◊
 15. 11) "prohod" - (la creștini) slujbă religioasă cută la înmormântări ◊
 16. 12) "împărtăşanie" - ritual creștin constând în gustarea anafurei cu vin roșu sfințite de preot ◊
 17. 13) "plurirenascentistic" - ??? ◊ nu exista in DEX
 18. 14) "urbanistică" - știință care se ocupă cu proiectarea, construcția și estetica orașelor ◊
 19. 15) "cazuistică" - parte a teologiei scolastice și a eticii, recomanda soluționarea cazurilor de conștiință prin dispute ◊
 20. 16) "transvers" - Transversal (care este în direcție perpendiculară pe lungimea unui corp) pe axa corpului ◊
 21. 17) "situs inversus" - anomalie congenitala in cadrul careia anumite organe sunt situate de partea opusa aceleia pe care o ocupa in mod normal ◊
 22. 18) "continenţă" - autoimpunere a unor anumite restricții; înfrânare a dorințelor în virtutea unor principii ◊
 23. 19) "parasinusoidal" - ??? ◊ nu exista in DEX --- poate fi "Perisinusoidal" eng. - (materie) care înconjoară unu sau mai multe sinusoide (vase capilare) ◊

Comentarii recente