Supraconsumul

De la săracie și foamete la obezitate și supraconsum...

Posted by Schengen - altădată on 24 Octombrie 2015

     Supraconsum înseamnă un nivel de consum situat peste cerințele normale sau dincolo de consumul mediu.

   Imaginile sunt din filmul SamsaraYell.

    Samsara este un cuvânt tibetan care înseamnă roata vieții. Un concept intim și vast ce definește sufletul din toată lumea.

 Venus din Willendorf creată între 24.000–22.000 î.Hr.

 

 

 Tabel cu greutatea ideală după tabelele Geigy, în funcție de cm, kg și ani 

femei

bărbați 

 

Înălțime

15-16 ani

17-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-39 ani

40-49 ani

50-59 ani

60-69 ani

148

44,4

 

45,3

 

46,6

 

48,9

 

52,4

 

55,6

 

56,9

 

57,8

 

149

44,9

 

45,8

 

47,2

 

49,4

 

52,8

 

55,9

 

57,3

 

58,2

 

150

45,4

 

46,3

 

47,7

 

50

 

53,1

 

56,3

 

57,7

 

58,6

 

151

46

 

46,9

 

48,2

 

50,5

 

53,7

 

56,9

 

58,2

 

58,9

 

152

46,5

 

47,4

 

48,8

 

51

 

54,2

 

57,4

 

58,8

 

59,3

 

153

47,1

44,9

48,1

51,7

49,4

55,7

51,6

58,4

54,8

59,7

57,9

61,1

59,3

62

59,8

60,7

154

47,9

45,6

48,8

52,1

50,1

56,2

52,1

58,9

55,3

60,3

58,5

61,6

59,8

62,5

60,3

61,2

155

48,6

46,3

49,5

52,6

50,8

56,7

52,6

59,5

55,8

60,8

59

62,2

60,4

63,1

61,8

61,7

156

49,3

47,2

50,2

53,2

51,3

57,2

53,2

60

56,3

61,3

59,5

62,7

60,9

63,6

61,3

62,2

157

50

48,1

50,9

53,7

51,9

57,8

53,7

60,5

56,9

61,9

60

63,2

61,4

64,1

61,9

62,8

158

50,6

49

51,5

54,3

52,4

58,4

54,3

61,2

57,4

62,5

60,6

63,9

62,1

64,7

62,5

63,3

159

51,1

49,9

52,1

55,1

53

59,1

54,8

61,9

58

63,2

61,1

64,6

62,8

65,2

63,2

63,9

160

51,7

50,8

52,6

55,8

53,5

59,9

55,3

62,6

58,5

63,9

61,7

65,3

63,4

65,8

63,9

64,4

161

52,2

51,7

53,3

56,5

54

60,6

55,9

63,1

59

64,7

62,4

66

64,2

66,6

64,7

65,1

162

52,8

52,6

54

57,2

54,6

61,3

56,5

63,7

59,6

65,4

63,5

66,7

64,9

67,2

65,4

65,8

163

53,4

53,5

54,8

58

55,2

61,9

57

64,2

60,1

66,1

63,8

67,5

65,7

67,9

66,1

66,6

164

54,1

54,4

55,5

58,7

55,9

62,5

57,7

64,8

60,7

66,8

64,3

68,2

66,4

68,6

66,8

67,3

165

54,8

55,3

56,2

59,4

56,6

63

58,5

65,3

61,2

67,5

64,8

68,9

67,1

69,4

67,5

68

166

55,5

56,1

56,7

60,1

57,3

63,5

59,2

66

61,9

68,2

65,5

69,6

67,8

70

68,2

68,7

167

56,2

57

57,3

60,8

58,1

64,1

59,9

66,7

62,6

68,9

66,2

70,3

68,5

70,8

68,9

69,4

168

56,9

57,9

57,8

61,6

58,7

64,6

60,5

67,3

63,2

69,7

66,9

71,1

69,2

71,5

69,7

70,2

169

57,4

58,8

58,3

62,2

59,2

65,1

61,1

67,9

63,8

70,4

67,6

72

69,9

72,4

70,4

71,1

170

58

59,7

58,9

62,9

59,8

65,7

61,6

68,4

64,3

71,1

68,4

72,9

70,6

73,3

71,1

72

171

58,6

60,6

59,6

63,6

60,5

66,4

62,3

69,1

65

71,8

69,1

73,6

71,3

74,1

71,8

72,7

172

59,4

61,5

60,3

64,3

61,2

67,1

63

69,8

65,7

72,5

69,8

74,3

72,1

74,8

72,5

73,4

173

60,1

62,4

61

65,1

61,9

67,8

63,7

70,5

66,4

73,2

70,5

75

72,8

75,5

73,2

74,2

174

60,8

63,3

61,7

65,8

62,6

68,5

64,4

71,2

67,1

73,9

71,2

75,8

73,5

76,2

73,9

75,1

175

61,5

64,2

62,4

66,5

63,3

69,2

65,1

71,9

67,9

74,7

71,9

76,5

74,2

76,9

74,7

76

176

62,2

64,9

63,1

67,2

64

69,9

65,8

72,6

68,6

75,5

72,8

77,3

75,1

77,8

75,4

76,9

177

62,9

65,7

63,8

67,9

64,7

70,6

66,6

73,4

69,3

76,4

73,7

78,2

75,9

78,7

76,1

77,8

178

63,6

66,4

64,6

68,6

65,5

71,4

67,3

74,1

70

77,3

74,6

79,1

76,8

79,6

76,8

78,7

179

 

67,1

65,5

69,3

66,4

72,1

68,2

74,8

70,9

78

75,5

79,8

77,7

80,5

 

79,5

180

 

67,8

66,4

70,1

67,3

72,8

69,1

75,5

71,8

78,7

76,4

80,5

78,6

81,3

 

80,4

181

 

68,5

67,3

70,9

68,2

73,6

70

76,3

72,7

79,5

77,2

81,3

79,6

82,2

 

81,3

182

 

69,2

68,2

71,8

69,1

74,5

70,9

77,2

73,6

80,4

78,1

82,2

80,7

83,1

 

82,2

183

 

70

69,1

72,7

70,1

75,4

71,8

78,1

74,5

81,3

79

83,1

81,8

84

 

83,1

184

 

70,9

70

73,4

70,9

76,1

72,7

79

75,4

82

79,9

83,8

82,9

84,7

 

84

185

 

71,7

70,9

74,1

71,8

76,8

73,6

79,9

76,3

82,7

80,8

84,5

83,9

85,4

 

84,9

186

 

72,6

 

74,8

 

77,5

 

80,8

 

83,5

 

85,3

 

86,2

 

85,8

187

 

73,5

 

75,5

 

78,2

 

81,7

 

84,4

 

86,2

 

87,1

 

86,7

188

 

74,4

 

76,2

 

79

 

82,6

 

85,3

 

87,1

 

88

 

87,6

189

 

75,3

 

76,9

 

79,7

 

83,3

 

86,2

 

88

 

88,9

 

85,5

190

 

76,2

 

77,7

 

80,4

 

84

 

87,1

 

88,9

 

89,8

 

89,4

191

 

77,1

 

78,4

 

81

 

84,7

 

88,1

 

89,9

 

90,8

 

90,3

192

 

78

 

79,1

 

81,5

 

85,4

 

89,4

 

91

 

91,9

 

91,4

193

 

 

 

79,8

 

82,1

 

86,2

 

90,2

 

92

 

92,9

 

92,5

194

 

 

 

80,5

 

82,6

 

86,9

 

91,3

 

93,1

 

94

 

93,6

195

 

 

 

81,2

 

83,2

 

87,6

 

92,4

 

94,2

 

95,1

 

94,6

 

 

Obezitatea

Obezitatea este o problemă ce ia amploare în lumea industrializată; rezolvarea ei nu ţine doar de a mânca mai puţin şi de a efectua mai multe exerciţii fizice, ci de consumarea unor alimente hrănitoare ce nu sunt compromise de către metodele agriculturii moderne şi de procesele de fabricaţie.

  • Obezitatea este rezultatul unui consum de mâncare în exces, a faptului că mâncăm prea multe calorii.
  • Obezitatea este rezultatul consumului excesiv de grăsimi saturate. Consumul de grăsime – în special de grăsimi animale – duce la îngrăşare.
  • Obezitatea este rezultatul unei lipse de voinţă şi a unei slăbiciuni de caracter.
  • Obezitatea este o caracteristică determinată genetic, cum este de exemplu şi culoarea ochilor şi nu se poate face nimic în această privinţă. 
  • Obezitatea este cauzată de nepăsare, lăcomie şi lipsă de „fibră morală”.
  • Obezitatea este cauzată doar de lipsa de mişcare fizică.

Comentarii recente