La vamă…

La vamă…
Un ţăran venea odată cu un car plin de saci. Caii erau slabi şi foarte obosiţi. La barieră este oprit.
- Ce-ai în saci, bre?, întreabă vameşul.
Ţăranul se pleacă la urechea funcţionarului vamal şi-i spuse o vorbă la ureche.
- N-am înţeles, spune mai tare, omule!, se răsteşte vameşul.
Ţăranul spuse a doua oară vorba, dar funcţionarul tot nu înţelese.
- Am ovăz, dom'le!, zise ţăranul, dar tot foarte încet.
- Ei, şi apoi de ce nu vorbeşti mai tare?
- Ca să nu mă audă caii!!!

Comentarii recente